Jump Kai: nuova rivista per Shueisha

Nascerà il 25 giugno una nuova rivista targata Shueisha ed il suo nome è: Jump Kai.

Sarà un nuovo mesile che uscità il 25 di ogni mesi ed acquistabile al prezzo di 480 yen (poco più di 4 euro). Questa nuova rivista si concentrerà sulla “purezza”.

© Jump Kai / Shueisha Inc.

La copertina del primo numero è stata disegnata da Tomoko Ninomiya per festeggiare l’inizio della rivista e l’inizio della sua nuova serie.

La line-up comprende:

 • Tomoko Ninomiya (Nodame Cantabile)
 • Hikari Hayakawa
 • Yôkihi
 • Hitori Renda
 • Yoshiro Nabeta
 • Kenichi Satoh
 • Yugo Ishikawa (Sprite)
 • Yukizo Saku (Kurokami no Helga)
 • Wataru Murayama (Desert Coral)
 • Rui Takatoh
 • Nao Kurebayashi (Joô)
 • Peko Watanabe
 • Doh Mampuku
 • Inusuke Matsuhashi
 • Kôsuke Masuda (Gag Manga Biyori)
 • Hiroyuki Shoji
 • Yoko Nemu
 • Misato Konari

Per ora non ci sono altri dettagli, ma vi terremo aggiornati!


Fonte: manga-news.com